Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Odpowiedź

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.Orła Białego w Słupsku

PRZED ROZPOCZĘCIEM ASYSTENTURY

Jak państwa instytucja przygotowywała się do asystentury?

Nasza przygoda z asystenturą tak naprawdę zaczęła się dwa lata temu, kiedy napisałam pierwszy wniosek jako Szkoła Goszcząca. Wówczas zebrałam wszystkie dostępne informacje na jej temat ze strony internetowej programu Comenius. Odwiedzałam Forum, skąd czerpałam pomysły i cenne rady zamieszczone tam przez innych użytkowników. Doskonałym źródłem informacji okazały się sprawozdania z odbytych asystentur jak i raporty szkół wyróżnionych. I tak w roku szkolnym 2012-2013 gościliśmy w naszej szkole pierwszego Asystenta – Mesude Civelekoglu. Nasza współpraca przebiegała wyśmienicie i dlatego zimą 2013 roku zdecydowałam się napisać kolejny wniosek w ramach tej samej akcji. Ogromnym zaskoczeniem dla mnie jak i dla dyrekcji mojej szkoły okazał się fakt, iż ponownie został nam przydzielony asystent – Adnan Turgut - i podobnie jak poprzednim razem, był On z Turcji.
g_slupsk1_1_0.jpg
W okresie wakacji kontaktowałam się z Adnanem w sprawach dotyczących projektu. Zasugerowałam również, iż w każdej sprawie może się skontaktować z naszą poprzednią asystentką – Mesude, i pytać się o kwestie formalne a także o rady dotyczące realizacji projektu. Ja ze swojej strony przygotowałam dla Adnana dokumenty potrzebne do otrzymania wizy, pomogłam w znalezieniu zakwaterowania, którym zgodnie z życzeniem Adnana był akademik. Przygotowywałam także zakres zadań, zbierałam pomysły, które moglibyśmy wspólnie realizować podczas zbliżającego się roku szkolnego. W jednym z wielu maili, przedstawiłam Adnanowi naszą szkołę, opisałam dzieci uczęszczające do naszej placówki, a także uprzedziłam Go o fakcie, iż może mieć kontakt z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo lub fizycznie, z racji tego, iż jesteśmy szkołą integracyjną. Podjęłam również niezbędne kroki by móc zapewnić Adnanowi możliwość pracy z młodzieżą starszą – maturalną w drugiej szkole, w której mam zajęcia, to jest w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Ponadto zasugerowałam zakres i tematykę zajęć, które mógłby prowadzić oraz poprosiłam o przygotowanie materiałów i zbieranie pomysłów na gry i zabawy językowe. Uprzedziłam Adnana, iż będzie przygotowywał gazetki szkolne, więc poradziłam Mu zbieranie materiałów dotyczących turystyki, kultury, historii swojego kraju. Chciałam także, by Adnan przemyślał swoją prezentację o Turcji, którą miał pokazywać na lekcjach wychowawczych w szkole.
Duża ilość naszych maili była poświęcona datom, w ramach których miała być ważna wiza. Naszym celem było danie Adnanowi możliwości zwiedzania Polski i Europy po zakończeniu asystentury w ramach ważnych dokumentów.
Na pierwszej radzie pedagogicznej po wakacjach, poinformowałam nauczycieli o dacie przybycia Adnana. Po raz kolejny wyjaśniłam zasady i cele Jego pobytu, a także zwróciłam się o pomoc przy realizacji niektórych zadań.
Uczestniczyłam także w spotkaniu zorganizowanym przez Narodową Agencję we wrześniu 2013 roku. Pojechałam tam jednak nie jako osoba, która miała się uczyć jak być dobrą szkołą goszczącą, ale jako osoba, która miała się podzielić swoimi radami w ramach dobrych praktyk.

W TRAKCIE ASYSTENTURY

Przyjęcie

Adnan przyjechał do Słupska późnym wieczorem 30 sierpnia. Z dworca autobusowego odebrałam go ja i zawiozłam do akademika, w którym miał zarezerwowany pokój jednoosobowy. Pomogłam Mu wypełnić dokumenty związane z wynajęciem pokoju a także wyjaśniłam kwestie płatności. Na miejscu okazało się, że Adnan będzie sąsiadem mężczyzny, który przyjechał z Holandii do Słupska na staż w fabryce autobusów. Jednak ku naszemu zaskoczeniu doskonale mówił po angielsku i po polsku, więc okazał się później osobą, która niezmiernie pomagała Adnanowi załatwiać wiele spraw na miejscu, a także był on doskonałą osobą towarzyszącą podczas pierwszych dni pobytu w Słupsku.
Następnego dnia pojechałam do Adnana i w ramach poczęstunku przywiozłam pizzę, którą zjedliśmy razem wraz z holenderskim sąsiadem – Adrianem. Dałam Adnanowi wówczas swój plan lekcji, by zawsze wiedział w jakich godzinach może mnie zastać w szkole. Ponadto, udało mi się uzyskać kilka broszur i ulotek turystycznych, które były wstępem do poznawania naszego miasta. Otrzymałam także mapę Słupska, która na początku była bardzo istotna, gdyż Adnan już od pierwszego dnia musiał sam przemieszczać się komunikacją miejską. To spotkanie było także okazją do wyjaśnienia sobie wszystkich wątpliwości, które się pojawiły od czasu naszego ostatniego kontaktu, a także uzgodnienia planu zajęć i spotkać w nadchodzącym tygodniu.
W poniedziałek, czyli w pierwszy dzień roku szkolnego, Adnan jeszcze odpoczywał w akademiku. Doszliśmy do wniosku, iż potrzebuje On jednej spokojnej nocy do przyzwyczajenia się do nowego miejsca i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
Tak więc pierwszy dzień Adnan w naszej szkole, to 2 września 2013 roku. Tego dnia nastąpiło Jego oficjalne przywitanie. Jako pierwsza zrobiła to dyrekcja szkoły w osobie pana dyrektora i pani wicedyrektor. Następnie oprowadziłam Adnana po budynku, opisując jego rozkład i jednocześnie przedstawiając wszystkich nauczycieli, pracowników biblioteki, administracji, sekretariatu i obsługi.
By ułatwić Adnanowi zapamiętywanie naszych imion, dostał On listę z naszymi danymi wraz z nauczanymi przedmiotami. Moje koleżanki i koledzy tak bardzo się przyzwyczaili do Asystenta w naszej szkole i tak szybko pozbyli się nieśmiałości w stosunku do obcokrajowców, że sami podchodzili się przywitać w sytuacji, kiedy mnie nie było przy Adnanie lub chwilowo byłam czymś zajęta. Staraliśmy się wszyscy, by Adnan poczuł się jak członek naszej społeczności od pierwszych chwil pobytu w szkole.
Tego samego dnia Adnan uczestniczył już w pierwszych zajęciach. Miał okazję się przedstawić niektórym klasom a także poopowiadać o sobie i Turcji. Uczniowie, podobnie jak nauczyciele, od razu przyjęli Adnana z otwartymi ramionami i traktowali Go jako nauczyciela języka angielskiego.

g_slupsk1_2_0.jpg

W przeciągu kilku dni przesłałam wszystkim uczniom i ich rodzicom informację o programie Comenius i jego celach, a także o przyjeździe Adnana i jego zadaniach w naszej szkole. Pozostali uczniowie mieli okazję poznać Adnana w kolejnych dniach pierwszego tygodnia Jego pobytu na zajęciach języka angielskiego. Ponadto założyliśmy blog na stronie internetowej szkoły, który stał się źródłem informacji.
W kwestii poinformowania społeczności lokalnej o Asystencie, zaprosiliśmy do szkoły dziennikarkę z Głosu Pomorza, która przedstawiła Adnana i zamieściła z nim krótki wywiad.
Przez kolejny okres, trwający około trzech tygodni, Adnan wdrażał się w życie i rytm naszej szkoły i społeczności Słupska. Był to czas wprowadzający polegający na obserwacji zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez różnych nauczycieli, ale także zajęć z matematyki, historii, muzyki. Każda lekcja była omawiana pod kątem technik używanych przy sprawdzaniu wiedzy uczniów, metod utrzymania dyscypliny i ćwiczeń angażujących jak największą ilość uczniów. W tym czasie również został sporządzony kontrakt.

Jakie zadania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zrealizował Asystent?

Adnan realizował te zadania, które wynikały z potrzeb naszej szkoły ale także z Jego zainteresowań i wykształcenia. Przez okres około trzech tygodni Asystent obserwował zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wszystkich anglistów. Był również na zajęciach pozajęzykowych, takich jak: historia, muzyka, religia czy matematyka. Po okresie wprowadzającym Adnan samodzielnie prowadził
- fragmenty lekcji, polegające na rozgrzewkach, grach i zabawach językowych oraz ćwiczeniach doskonalających umiejętność mówienia. Materiały potrzebne do w/w zadań przygotowywał samodzielnie;
- lekcje, podczas których z wykorzystaniem prezentacji przybliżał uczniom kulturę Turcji, elementy religii, tańce ludowe, potrawy, tradycje i zwyczaje codzienne, podstawy języka tureckiego;
- konwersacje – lekcje pozaprogramowe odbywające się po zajęciach obowiązkowych, polegające na ćwiczeniu mówienia, radzeniu sobie w sytuacjach życia codziennego bez pomocy nauczyciela mówiącego po polsku. Uczniowie byli podzieleni na około 7 grup w zależności od stopnia zaawansowania językowego i wieku;
- tablicę informacyjną, na której wieszał informacje o Turcji, atrakcje turystyczne, elementy historii, charakterystykę geograficzną swojego kraju;
- nieregularne spotkania z grupą uczniów klasy trzeciej, którzy przygotowywali się do realizacji projektu gimnazjalnego pt. ”Gatunki muzyczne w USA”. Adnan miał za zadanie pomagać uczniom w zakresie językowym;
- Dzień Turecki, podczas którego oprócz piosenek, znalazły się także prezentacje na temat Turcji, tańce ludowe i spotkanie ze studentami z Turcji, którzy przyjechali do Słupska w ramach programu Erasmus;

g_slupsk1_3_0.jpg

g_slupsk1_4_0.jpg

g_slupsk1_5_0.jpg

- konkurs z wiedzy o Turcji; uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali drobne upominki, uroczyście wręczone na Dniu Tureckim;
- zajęcia z języka angielskiego z wicedyrektor szkoły; był to czas doskonałej nauki dla każdej ze stron, dla Adnana, gdyż miał okazję pracować z osobą dorosłą a nie młodzieżą i musiał nauczyć się wykorzystywać inne metody i techniki pracy, dla wicedyrektor, gdyż była zmuszona do wykorzystywania wszystkich swoich umiejętności w celu komunikowania się a nie posiłkowania się językiem polskim;
- zajęcia z młodzieżą maturalną w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku; spotkania te polegały na doskonaleniu technik obowiązujących podczas zdawania ustnej matury z języka angielskiego. Adnan otrzymał kilkanaście zestawów maturalnych i dokładny opis wymagań i typów zadań, które praktykował z chętną młodzieżą przygotowującą się do egzaminu;
- zajęcia kulinarne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w klasach o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych.

OCENA ASYSTENTURY

W jaki sposób monitorowano asystenturę?

Asystentura monitorowana była na bieżąco. Na początku spotkania z opiekunem odbywały się często, natomiast wraz z upływem czasu stawały się rzadsze, choć dość regularne. Czasami nasze spotkania były dłuższe, szczególnie wtedy gdy należało wyjaśnić trudniejsze kwestie w prowadzeniu zajęć, przepisach szkolnych czy też ewentualnych problemów występujących podczas prowadzenia zajęć z uczniami. Były też spotkania, na których wyjaśniałam Adnanowi jak należy pracować, a dokładnie w jaki sposób należy mówić do uczniów, którzy są niedosłyszący. Zdarzały się także spotkania na przerwie, gdy omawiana kwestia nie wymagała więcej czasu.

Czy monitoring spowodował zmianę zadań i działań?

Asystentura przebiegała bezproblemowo i bezkonfliktowo. W przypadkach, kiedy należało wyjaśnić sobie trudniejsze kwestie, zawsze odbywało się to w grzecznej atmosferze. Wszelkie zmiany w planie zajęć czy też dodatkowe zadania zawsze ustalane były wspólnie i za zgodą dwóch stron. Obie strony brały aktywny udział w planowaniu zajęć i przedstawianiu pomysłów w celu lepszej realizacji projektu.

Jeśli Asystent pracował w więcej niż jednej instytucji, proszę wyjaśnić w jaki sposób koordynowano i organizowano Jego pracę.

W około drugim miesiącu trwania asystentury Adnan zaczął pracować w drugiej placówce - Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Był to mój pomysł, jednak Adnan zgodził sie na niego bez wahania, twierdząc, iż będzie to doskonała okazja do zwiększenia swoich umiejętności i zdobycia większego doświadczenia w pracy z młodzieżą w różnym wieku i na różnym poziomie. W ZSI Adnan prowadził dwugodzinne spotkania poświęcone doskonaleniu technik mówienia w ramach matury ustnej. W drugim półroczu prowadził także zajęcia indywidualne, z uczennicą, która jako jedyna z danego zespołu klasowego chciała się przygotowywać do matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego. Dałam Adnanowi materiały dodatkowe, szczególnie dotyczące czytania i pisania. Zajęcia te odbywały się przez około 3 miesiące. Kontrola nad przebiegiem i organizacją zajęć ponownie należała do mnie-opiekunki, z racji tego, że również pracowałam w tej szkole. Ponadto utrzymywałam regularny kontakt ze wszystkimi nauczycielami języka angielskiego zatrudnionymi w obu szkołach celem poprawy jakości nauczania i koordynacji poczynionych działań.

Czy czas trwania asystentury był zgodny z Państwa oczekiwaniami?

Czas spędzony przez Adnana w naszej szkole wynosił osiem miesięcy i był w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami. W tym czasie udało nam się Go poznać i polubić. Również młodzież miała więcej możliwości do podniesienia swoich kompetencji językowych, a także wykorzystania wielu okazji celem poznania kultury i zwyczajów tureckich. Dla nauczycieli był to również wystarczający czas by zwiększyć efektywność pracy zespołowej, wymienić się pomysłami i wspólnie pokazać uczniom korzyści płynące z umiejętności władania językiem obcym.
Jednocześnie czas ten stworzył okazję do tego, by Adnan doświadczył wielu wydarzeń mających miejsce w całym roku szkolnym. Krótszy okres ograniczyłby wiele momentów charakterystycznych dla naszego kraju i systemu edukacji w Polsce.
Ponadto okres, w którym przebywał w Słupsku obejmował dwa najważniejsze święta religijne w naszym kraju. Uważamy, iż możliwość obejrzenia ich z bliska i poznania ich obrzędowości nie pojawi się już więcej, dlatego jesteśmy zadowoleni, że miał taką sposobność.
Przygotowując się do asystentury, uzgodniliśmy, iż Adnan będzie miał możliwość zwiedzania. Tak więc sugerowałam Mu miejsca warte zobaczenia a także starałam się tak zorganizować plan zajęć i być na tyle elastycznym opiekunem, by pomóc Mu zrealizować te plany i poznać nasz kraj a także naszych sąsiadów.

W jakim zakresie asystentura umożliwiła pani instytucji realizację celów?

Cele, dla których chcieliśmy gościć Asystenta to:
- możliwość bezpośredniego kontaktu z obcokrajowcem, którego brak znajomości języka polskiego motywowałby uczniów do nauki języka angielskiego;
- poprawa kompetencji językowych uczniów głównie w sferze mówienia i porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego;
- czynne korzystanie z nabytej wiedzy;
- pokonywanie swoistych barier w wypowiadaniu się;
- okazja do poznania obcej kultury, zwyczajów, tradycji, religii, historii czy języka;
- walka ze stereotypami związanymi z obiema narodowościami: naszą i Asystenta;
- uświadomienie sobie różnorodności, wielokulturowości Europy.
Poprzez wszystkie działania, podejmowane akcje, prezentacje i spotkania staraliśmy się realizować wszystkie powyższe cele. Pod koniec trwania asystentury znaczna część młodzieży współpracująca z Adnanem stwierdziła, iż pozbyła sie oporów przed rozpoczęciem rozmowy, bądź też wypowiedzeniem się na dany temat w języku angielskim. W dalszym ciągu są oni świadomi swoich niedoskonałości językowych, jednak nie stanowi to dla nich problemu, który uniemożliwiałby pokonanie tej bariery. Największą korzyścią zauważoną przez uczniów był fakt, iż sami potrafią sobie poradzić w rozmowie z Adnanem, nie pytając się nikogo o pomoc.
Adnan włożył mnóstwo pracy i wysiłku w kwestie wyjaśniania zawiłości religijnych, niwelowania stereotypów, tłumaczenia zasad kulturalnych w Turcji. Wszystkie te zabiegi doprowadziły to tego, iż każdy z moich uczniów ma inne spojrzenie na Turcję, dostrzega w niej inne wartości, potrafi wskazać podstawowe cechy Islamu, a przede wszystkim rozumie jak istotna jest kwestia tolerancji, akceptacji, wspólnego zrozumienia się a przede wszystkim poznawania siebie nawzajem.

g_slupsk1_7_0.jpg

WPŁYW ASYSTENTURY

Jakie możliwości stworzono Asystentowi oraz czego Asystent nauczył się o:

1) metodach i praktykach nauczania:
Asystent miał możliwość poznania:
- podstawowych metod i technik pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, przydzielonych do odpowiednich grup pod względem zaawansowania językowego, zainteresowań oraz celowości nauki języka obcego;
- wymagań oraz zakresu materiału obowiązującego na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym z języka angielskiego; Adnan bardzo szczegółowo zapoznał się z formą, dystrybucją czasu oraz typami zadań w części ustnej z języka obcego na egzaminie dojrzałości;
- wielu metod i technik pracy z dzieckiem niedosłyszącym i słabo słyszącym;
- zastosowania metod aktywnych w nauczaniu języka angielskiego a także tych, stosowanych na lekcjach pozajęzykowych;
- metod umożliwiających zaangażowanie większości uczniów w proces nauki mówienia w języku obcym oraz zachęcania tych uczniów, którzy mają opory w wypowiadaniu się w języku obcym;
- jak przystosować się do biegu lekcji i dostosować się do możliwości językowych uczniów;
- jak stosować konstruktywną krytykę i umacniać uczniów w przekonaniu o rzeczywistych postępach w opanowywaniu języka angielskiego;
- wielu gier i zabaw, które miały na celu poszerzanie słownictwa jak i utrwalaniu zagadnień gramatycznych;
- sposobów komunikacyjnych pozwalających na minimalizowanie użycia języka polskiego na korzyść języka angielskiego;
- metod nauki słownictwa za pomocą piosenki, wiersza, prezentacji multimedialnych, konwersacji.

2) języku kraju goszczącego:
Adnan miał możliwość poznania naszego języka w codziennych kontaktach z nauczycielami, uczniami jak i personelem pomocniczym. Przygotowywał Language Corner (Kącik Językowy), który umożliwiał Mu poznawanie polskich znaczeń niektórych wyrazów tureckich. Pobyt w Słupsku, to nie była pierwsza wizyta Adnana w Polsce, więc łatwiej Mu było kontynuować naukę słownictwa. Ku zaskoczeniu nauczycieli a szczególnie uczniów, zwłaszcza tych którzy nie byli zbyt biegli w używaniu języka angielskiego w mowie, pod koniec trwania asystentury Adnan był w stanie zrozumieć ogólny sens wypowiedzi a także sam odpowiadać w języku polskim. Niejednokrotnie, pracując na lekcjach z grupą początkującą, posiłkował się zwrotami i wyrażeniami polskimi by nawiązać bliższy i szybszy kontakt z uczniami. Chciał im jednocześnie pokazać, iż popełnianie błędów podczas mówienia w języku obcym jest naturalnym procesem nauki i nie należy za bardzo się tym przejmować, tylko kontynuować uczenie się go.

3) innych językach obcych:
Adnan przede wszystkim rozwijał swoje umiejętności w języku angielskim, stosując go jako sposób komunikowania się z nauczycielami, uczniami a także podczas sytuacji codziennych w mieście czy podczas wyjazdów.

4) kulturze kraju goszczącego:
Adnan miał możliwość poznania kultury naszego kraju w zasadzie od pierwszego dnia asystentury, głównie poprzez:
- kontakty z nauczycielami i uczniami, którzy bardzo często opowiadali Mu o swoich zwyczajach rodzinnych,
- uczniowie opowiadali Mu o tradycjach związanych z naszymi świętami religijnymi (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Wszystkich Świętych, Środa Popielcowa), świętami narodowymi (Dzień Niepodległości, 1 Maja) a także Tłustego Czwartku, Dnia Zakochanych, Nowego Roku;

g_slupsk1_8_0.jpg

g_slupsk1_9_0.jpg

- w miarę możliwości brał udział w przedstawieniach szkolnych poświęconych poszczególnym zagadnieniom kulturalnym, historycznym;
- próbował naszych typowych potraw kulinarnych, a także tych przygotowywanych przez uczniów na różne okazje szkolne bądź festyny, stwierdził nawet, iż skoro jest w Polsce, to będzie jadł jak Polacy i niejednokrotnie kosztował potraw przygotowanych z wieprzowiny, pomimo, iż Jego religia zabrania spożywania tego gatunku mięsa;

g_slupsk1_10_0.jpg

- podczas nieformalnych spotkań staraliśmy się informować Adnana o naszych najpopularniejszych zwyczajach, tradycjach, przesądach oraz zawsze prosiliśmy Go o przedstawienie tradycji w Jego kraju,
- Adnan starał się poznawać zasady będące fundamentem religii katolickiej na zajęciach religii z księdzem, u którego również opowiadał o swojej religii, ukazywał podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma wiarami, odpowiadał na pytania uczniów i wyjaśniał niezrozumiałe kwestie;
- asystent miał również możliwość podróżowania po Polsce; kilkakrotnie wyjeżdżał z klasami na krótkie wycieczki do pobliskich miejscowości, ponadto podczas długich weekendów bądź przerw świątecznych sam podróżował po kraju bądź wyjeżdżał za granicę; miejsca które udało mu się zwiedzić to: Łeba, Ustka, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Hel, Włocławek, Krosno, Kraków, Warszawa, Niemcy.

g_slupsk1_11_0.jpg

g_slupsk1_12_0.jpg

g_slupsk1_13_0.jpg

g_slupsk1_14_0.jpg

g_slupsk1_15_0.jpg

g_slupsk1_16_0.jpg

g_slupsk1_17_0.jpg

g_slupsk1_18_0.jpg

g_slupsk1_19_0.jpg

g_slupsk1_20_0.jpg

5) nauczanych przedmiotach:
Adnan uczestniczył na wielu lekcjach pozajęzykowych, podczas których dowiedział się wielu interesujących informacji:
- na lekcjach matematyki obserwował pracę dwóch nauczycieli – jednego, odpowiedzialnego za prowadzenie lekcji dla uczniów zdrowych oraz drugiego – wspomagającego, odpowiedzialnego za pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo bądź wymagającymi dodatkowego wsparcia podczas procesu nauki;
- na lekcji religii zobaczył sposób w jaki prowadzi się dyskusję a także fragmenty obrzędowości występujące na tej lekcji;
- współprowadził lekcje muzyki, na których zaśpiewał najpopularniejsze piosenki tureckie i wykonał z uczniami kilka utworów po angielsku;
- uczestniczył także w lekcjach historii, które dotyczyły wybranych historycznych aspektów naszego kraju.

Czego uczniowie i szkoła goszcząca nauczyli się od Asystenta w odniesieniu do:

1) języka ojczystego Asystenta:
W związku, iż Adnan był naszym drugim asystentem pochodzącym z Turcji, duża część nauczycieli pamiętała podstawowe zwroty (typu proszę, dziękuję, do widzenia, dzień dobry) po turecku. Nie chcieliśmy utracić tej wiedzy, więc staraliśmy się ją wykorzystywać podczas nadających się okazji. Traktowaliśmy również ten element jako sposób wyrażenia naszego zainteresowania szeroko pojętą kulturą turecką i okazania naszej gościnności dla naszego gościa.
Dzięki Kącikowi Tureckiemu, a także codziennym rozmowom z Adnanem poznawaliśmy kolejne codzienne wyrażenia. Niejednokrotnie prowadziło to do rozmów dotyczących zasad gramatycznych języka a także porównywania dwóch tak różnych języków - tureckiego i polskiego.
Niemałym zaskoczeniem okazał się fakt, iż dość znaczna liczba uczniów mająca problem z językiem angielskim zrobiła bardzo duże postępy w opanowywaniu wyrazów tureckich.
Największym jednak zadaniem Adnana w kwestii nauki języka tureckiego była praca w Teatrze Lalek w Słupsku. Na początku asystentury, po informacji, która ukazała się w gazecie, zadzwoniła pani dyrektor ww teatru, która bardzo potrzebowała pomocy osoby turecko-języcznej. Okazało się, iż teatr ten w maju 2014 roku miał jechać do Turcji z przedstawieniem. Problem stanowił oczywiście język, którego żaden z aktorów nie miał opanowanego. W związku z tym Adnan przez prawie pół roku co tydzień chodził do teatru i uczył aktorów czytać ich teksty a następnie pomógł w profesjonalnych nagraniu tych kwestii.

g_slupsk1_21_0.jpg

g_slupsk1_22_0.jpg

g_slupsk1_23_0.jpg

2) kultury kraju ojczystego:
Adnan każdej klasie pierwszej oraz większości klas drugich i trzecich przedstawiał prezentację multimedialną dotyczącą Turcji. Opowiadał ogólnie o geografii, historii, tradycjach, języku czy religii muzułmańskiej. Chętne osoby mogły również nauczyć się podstawowego kroku do najpopularniejszego tańca tureckiego. Na tych zajęciach uczniowie mieli także możliwość pochwalić się swoją wiedzą na temat ojczyzny Adnana;
- przy okazji naszych świąt Asystent mówił o ich tureckich odpowiednikach zwracając uwagę na podobieństwa i różnice między naszymi kulturami i zwyczajami;
- podczas Dnia Tureckiego przygotował krótką prezentację multimedialną z najważniejszymi informacjami o Turcji; zaprezentował miejsca najciekawsze pod względem turystycznym; zaangażował jedną uczennicę do zaśpiewania piosenki; zaprosił grupę dziewcząt z klasy drugiej do zatańczenia popularnego tańca tureckiego; zaprosił studentów z wymiany w ramach programu Erasmus, studiujących na lokalnej uczelni, w celu opowiedzenia o swoich rodzinnych miejscowościach;
- na tablicy zamieszczonej na korytarzu szkolnym przygotowywał gazetki okolicznościowe, bądź te, które przedstawiały zagadnienia cieszące się największym zainteresowaniem; wśród tematów najpopularniejszych znalazły się podróże z ukazanymi najciekawszymi miejscami w Turcji; mieliśmy także okazję poznać sylwetki najważniejszych bądź najwybitniejszych postaci tureckich ich życiorysy a także wkład w tworzenie kraju; Adnan wraz z uczniami klasy pierwszej przygotował także gazetkę przedstawiającą różnice między Polską a Turcją w wybranych dziedzinach życia;
- w ramach rozpowszechniania informacji o Adnanie, nawiązaliśmy współpracę z następującymi szkołami: Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Głobinie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku, w których Adnan gościł z wizytą i opowiadał o swoim kraju, kulturze, zwyczajach i języku;

g_slupsk1_24_0.jpg

- ponadto w drugim semestrze Adnan prowadził zajęcia gotowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w klasach o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, gdzie uczył uczniów przyrządzania prostych ale typowych potraw tureckich, a także brał aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez samych uczniów;
- pod koniec asystentury Adnan zorganizował i przeprowadził konkurs z wiedzy o Turcji; była to forma zachęcenia uczniów do pogłębiania wiedzy na temat tego kraju; uczniowie dość chętnie przystąpili do konkursu, który wbrew pozorom okazał się dla nich łatwy.
Wszystko czego dowiedzieliśmy się od Adnana, zniwelowało wszelkie uprzedzenia, rozwiało stereotypy, które niestety bardzo często niszczą prawdziwy obraz danego kraju oraz ludzi tam mieszkających.

3) przedmiotu nauczanego przez Asystenta:
Pomimo faktu, iż Adnan posiadał bardzo niewielkie doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną i maturalną, to jednak dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków. Lekcje prowadził z pasją i zainteresowaniem, wykazywał także chęci do przekazywania wiedzy i zachęcania młodzieży do nauki języka angielskiego. Pomimo początkowych trudności potrafił nawiązać z młodzieżą dobry kontakt i traktował ich jak równych sobie sprawiając, że dzieci czuły, iż biorą aktywny udział w procesie kształcenia.
Wspólna praca, konstruktywne uwagi, umiejętność wyciągania wniosków a także zdolność do uczenia się na własnych błędach, umożliwiła Adnanowi osiąganie lepszej efektywności w pracy nauczyciela. Po kilku miesiącach, Asystent był w stanie samodzielnie poprowadzić lekcję języka angielskiego, realizując w niej wszystkie najważniejsze wymagania zawarte w podstawie programowej, a ponadto tłumacząc zagadnienia gramatyczne w sposób przystępny dla uczniów.
Uczniowie bardzo miło i z wielką sympatią wspominają zajęcia prowadzone przez Adnana. Wielką popularnością cieszyły się także gry, zabawy czy rozgrzewki językowe, które niejednokrotnie urozmaicały dość nudny proces nauki języka z książką i ćwiczeniami.

g_slupsk1_26_0.jpg

4) kompetencji ogólnojęzykowych:
Główną kompetencją ogólnojęzykową rozwijaną przez Adnana była komunikacja w języku angielskim. Uczył On przede wszystkim umiejętności swobodnego przekazywania informacji w sytuacjach codziennych, a także tych sztucznie zaaranżowanych. Młodzież, szczególnie ta z klas pierwszych, na początku była bardzo nieśmiała i pełna obaw, jednak dość szybko, bo po kilku pierwszych zajęciach z Adnanem, nauczyła się radzenia sobie bez pomocy nauczyciela mówiącego po polsku. Korzystali oni ze słowników, na migi, wykorzystywali kolegów do pomocy lub próbowali wytłumaczyć po angielsku to słowo, którego nie znali. Co okazało się później być sukcesem samym w sobie. Ponadto przełamali bariery językowe, przestali obawiać się popełniania błędów językowych, nabrali odwagi w wyrażaniu swojego zdania i myśli, a przede wszystkim zaczęli wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce, które również było jednym z głównych celów asystentury.
Drugą umiejętnością, na którą Adnan kładł dość duży nacisk, była sprawność słuchania ze zrozumieniem. Było to podyktowane faktem, iż wyniki z egzaminów gimnazjalnych wychodzą najsłabiej właśnie w tym zakresie. Adnan oprócz wykorzystywania nagrań wideo, fragmentów zaczerpniętych z Internetu, przedstawiał własne monologi w postaci opowiadania, na podstawie których należało wykonać określone zadania. Taka forma znacznie bardziej odpowiadała uczniom, niż ta zaprezentowana w podręcznikach do nauki języka.
Największą uwagę Adnan poświęcał na naukę słownictwa. Nie jest bowiem tajemnicą, iż nie znając słów, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się w żadnej kwestii. Tak więc nauka ta przede wszystkim była realizowana w formie zabawy. Oprócz tradycyjnego 'wisielca' i wykreślanek wyrazowych, Asystent wymyślał gry i zabawy, które polegały na układaniu zdań lub przysłów, w sytuacji gdy uczniowie znali tylko część wyrazów. Na początku zadania te zabierały znaczną część czasu na zajęciach, gdyż uczniowie nie byli zaznajomieni z taką metodą nauki, jednak po kilku próbach wręcz domagali się kolejnych przysłów, powiedzeń czy łamańców językowych. Ogromnym osiągnięciem jest fakt, iż duża grupa uczniów zapamiętała bardzo wiele z układanych wyrażeń.
Część z uczniów trenowała także swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia. Adnan opisywał swoje doświadczenia w Polsce w formie bloga zamieszczonego na stronie naszej szkoły. Uczniowie dostawali tekst w wersji angielskiej i mieli za zadanie przetłumaczyć go jak najlepiej na język polski. Dla wielu to zadanie było wyzwaniem, gdyż oprócz zrozumienia tekstu należało napisać go w poprawnej formie w języku ojczystym, co nie zawsze było takie proste.

Czego nauczyła się społeczność lokalna od Asystenta?

Od początku trwania asystentury staraliśmy się informować społeczeństwo o prowadzonej przez nas akcji i o naszym Asystencie. Na początku zamieszczony został artykuł w gazecie Głosu Pomorza, w którym Adnan został przedstawiony oraz opisane zostały cele Jego pobytu w naszej szkole.
We wrześniu przesłałam na Librusie (dzienniku elektronicznym) wszystkim uczniów, a także ich rodzicom bądź opiekunom prawnym informacje o asystenturze, jej założeniach i celach, a także pokrótce przedstawiłam osobę Adnana.
Adnan odwiedził kilka szkół, w których podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą opowiadał o Turcji, zwyczajach, tradycjach, religii, turystyce itd. Placówkami tymi były Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Głobinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku.
Wykorzystując swoje umiejętności kulinarne, gotował i jednocześnie propagował kulturę turecką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w klasach o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych.
Podczas pracy w teatrze, oprócz nauki języka tureckiego, Adnan opowiadał o tradycji i kulturze swojego kraju, starając się w jak najlepszy sposób przybliżyć Turcję osobom, które w niedługim czasie miały ją odwiedzić.
Rodzice naszych uczniów mieli również możliwość poznania kultury kraju Adnana, poprzez zapoznawanie się z gazetkami zamieszczonymi w gablocie szkolnej, szczególnie podczas dni otwartych szkoły czy innych spotkań z rodzicami.
Adnan przez okres asystentury mieszkał w akademiku, gdzie miał możliwość poznania dużej liczby studentów studiujących na naszej uczelni w ramach programu Erasmus. Część z nich została zaproszona i pomogła zorganizować wspomniany już Dzień Turecki.


PO ZAKOŃCZENIU ASYSTENTURY

W jaki sposób informowali Państwo inne osoby o swoich doświadczeniach związanych z asystenturą Comeniusa?

Staraliśmy się informować inne osoby o asystenturze od początku jej trwania na różnych płaszczyznach:
- artykuł w Głosie Pomorza na początku asystentury,
- informacja na stronie internetowej szkoły wraz z opisem programu Comenius i jego podstawowymi założeniami,
- blog Adnana, w którym informował o poczynionych przedsięwzięciach i kolejnych etapach asystentury,
- wszyscy rodzice i uczniowie otrzymali drogą elektroniczną informacje o przyjeździe Asystenta, programie Comenius, jego celach i założeniach,
- możliwość uczestniczenia w spotkania i zajęciach w różnych placówkach dydaktycznych w Słupsku, były to szkoły publiczne jak i te o charakterze prywatnym,
- artykuł pt. "Moja przygoda z Comeniusem', który ukazał się w czerwcu 2014 roku w biuletynie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Odpowiedz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.